Aktuality


Začíname 21.9.2015. Zápis a zaradenie do kurzu 9/2015 - informujte sa telefonicky alebo mailom.

Technika a organizovanie


Súkromné kontinuálne vzdelávanie v oblasti anglického jazyka od roku 1999. Doteraz sme sa venovali výučbe "one to one" a korporátnym klientom.V súčasnosti naše pôsobenie rozširujeme na širšiu verejnosť. Organizujeme skupinky 6-7 ľudí. Zachovávame si náš nadštandart a pridávame modernú techniku-výučbu angličtiny pomocou interaktívnej tabule, ktorá v Malackách chýba.

Vyučovanie


Ak vás nudí "klasické" vyučovanie a "tlačí" školská stolička prídite sa pozrieť k nám.Radi vás privítame v Malackách pri otvorenom kúpalisku na Záhradnej ulici. Zaradenie je možné aj v priebehu roku telefonicky alebo mailom. Teší sa na Vás Renata Danihelová.